Allainz Logo

Disclaimer

Onze producten worden veelal handmatig geproduceerd. Kleine verschillen in uitvoering of kleur zijn derhalve mogelijk en soms onvermijdelijk. Al onze leveringen geschieden conform onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Hilversum en tevens te vinden op deze website. Wijzigingen voorbehouden.
Het is niet toestaan de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derde zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van O4Home. De op deze website afgebeelde gegevens worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Alle rechten voorbehouden.

Mostly our products are made by hand. Small differences in execution or colour are possible, sometimes unavoidable. All our goods are supplied in accordance with our terms of delivery  which are filed at  the Chamber of Commerce in  Hilversum and could also been found on this website.  

It is not permitted to reproduce the content of this website, whether by transmitting, distributing or circulating it without the express written permission of O4Home. The data of this website is protected by copyright, trademarkt law and/or other intellectual property law. All rights reserved.